resources

Publications

Tanzania Civil Society Report on the Sustainable Development Goals

The civil society report provides an assessment of the implementation of the SDGs from a civil society perspective. It also facilitates knowledge, experiences, best practices, and innovation sharing on SDGs
implementation and follow-up and review from grassroots, national and international civil society organizations working in Tanzania. Additionally, the report also focuses on showcasing specific case studies shared by CSOs with the aim of making a compelling case of the contribution they have had towards the implementation of SDGs in Tanzania. The report further highlights existing gaps and challenges and outlines recommendations for accelerating the implementation of SDGs in the country.

National Five Year Development Plan II (FYDP II) and the Local Government Authorities

This book provides an in-depth understanding of Tanzania’s Five Year Development Plan II and proposes strategies on how to improve its implementation in the Local Government Authorities.

SDGs Implementation, Follow-Up, and Review in Tanzania Book – 2017 (English Version)

This book provides a report on the implementation, follow-up, and review of the Sustainable Development Goals in Tanzania 2017.

Kitini cha Ufahamu wa Sheria ya Baraza la Vijana la Taifa katika Lugha Nyepesi

Ukisoma kitini hiki utapata taarifa za ki-maudhui na mchakato wa uundaji na uendeshaji wa Baraza la Vijana ili kuona mantiki na umuhimu wa Baraza kama chombo cha kuwaunganisha vijana nchi nzima bila kujali tofauti zao za kiitikadi, kiimani na hadhi ya maisha.

UNA Tanzania imeshiriki kutoa Tamko kuhusu Sheria ya Takwimu, 2015

Tamko hili ni juu ya mapendekezo ya kuboresha sheria ya takwimu.

Our Photo gallery