Blog

UNA Tanzania kuongoza zoezi la utengenezaji wa Mwongozo wa Utoaji na Urejeshwaji wa Mikopo ya Asilimia 10% Tanzania

Katika kufikia maendeleo ya pamoja haswa katika kuhakikisha makundi ya wanawake vijana na watu wenye ulemavu yana nufaika na mikopo ya asilimia 10% isiyo na riba UNA Tanzania kuongoza zoezi la uandaaji wa Muongozo wa utoaji na usimamizi wa mikopo ya asilimia 10%. Kazi hii ni muendelezo wa kazi za UNA Tanzania katika kuhakikisha kua fedha za mikopo isiyo na riba zinanufaisha makundi ya Wanawake, Vijana na Walemavu. katika kuanzisha shughuli za kimaendeleo na kuiingizia kipato kama vile biashara,ufugaji na uzalishaji wa bidhaa mbalimbali.

Hatua hii ni muendelezo wa kufanikisha utekelezaji wa Sheria ya Fedha ya Serikali za Mitaa iliyo fanyiwa marekebisho katika ya mwaka 2018 (Cap 290, Section 37A). Marekebisho haya yanazitaka halmashauri zote nchini kutenga fedha kutoka kwenye mapato yao ya ndani kwa ajili ya mikopo ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Marekebisho hayo ya sheria yalifuatiwa na utungaji wa kanuni zinazoainisha masharti, vigezo vya utoaji na usimamizi wa mikopo inayotolewa na Halmashauri kwa vikundi hivyo.

Mnamo tarehe 13/10/2020 UNA Tanzania pamoja na Policy Forum walishiriki kikao cha kimkakati kilichofanyika na Uongozi wa Idara ya Serikali za Mitaa (Tamisemi). Katika kikao hiki ilibainishwa kwamba ijapokua kuna sheria na kanuni zinazo simamia uratibu wa mikopo hii katika ngazi za halmashauri, bado kuna changamoto nyingi zinazokabili mfumo na utaratibu wa utoaji na usimamiaji wa mikopo kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu nchini. Akielezea kuhusu changamoto hizo, Mkurugenzi Msaidizi Idara ya Serikali za Mitaa, Bi Angelista Kihaga, alieleza kuwa licha ya mikopo yenye thamani ya zaidi ya Shilingi Bilioni 91 kutolewa kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, bado kuna  tatizo la usimamizi na uwepo wa vikundi hewa. Alieleza kuwa wasimamizi wengi hawana ujuzi wa kutosha wa kusimamia vikundi ili viweze kutekeleza shughuli zake za maendeleo ziwe endelevu na pia ziweze kuzalisha fedha ambazo zitarejeshwa katika Halmashauri husika. Alisisitiza kuwa kuna haja ya kuwajengea uwezo wasimamizi hao ili kuleta tija za mikopo wanayopatiwa wanavikundi.

Changamoto kama, ukosefu wa fedha na ujuzi wa kufanya ufuatiliaji kwa vikundi vilivyopata mikopo ilielezwa kama moja ya changamoto zinazokabili Halmashauri nchini. Changamoto hii inaenda sambamba na ukosefu wa vitendea kazi vya kitaalamu hasa ngamizi (computer) kwa ajili ya utunzaji wa kumbumbuku ya utoaji na urejeshwaji wa mikopo iliyotolewa. Bi Kiaga alitanabaisha kuwa pia, kunahitajika kuendelea kutolewa kwa mafunzo kwa vikundi jinsi ya kufanya shughuli za kijasiriamali ili vikundi hivyo viwe na mafanikio katika miradi yao na iwe endelevu ambayo itasaidia kukuza kipato cha wana kikundi na kuwezesha urejeshwaji mikopo hiyo kwa wakati na kwa ufanisi.

Akizungumzia kuhusu namna ya kutatua changamoto zilizopo katika kusimamia shughuli na mfumo wa utoaji na urejeshwaji wa mikopo, Afisa wa UNA Tanzania ambao wataongoza zoezi la uuandaaji wa muongozo, bwana Lucas alieleza kua kutokuwepo kwa muongozo ambao utaleta utekelezaji makini wa kanuni na sheria ni sehemu ya changamoto za uendeshaji wa Mikopo hii. Akisisitiza katika hilo, Mkurugenzi wa Idara ya Serikali za Mitaa Dk. Charles Mhina alisema kuwa kuwepo kwa kanuni na sheria zinazosimamia mikopo hii ya 10% hata hivyo kuna uhitaji wa kua na muongozo ambao utaonyesha namna bora zaidi na kusaidia kutoa tafsiri ya ndani zaidi na kutoa maelekezo rafiki katika itekelezaji wa kanuni hizo. Alitolea mfano kuhusu muundo wa vikundi amabao nao unatakiwa kuangaliwa ili kuhakikisha vikundi hivi vinafanya kazi kama zilivyo ainishwa kwenye uchanganuzi wa wazo la biashara. Pia alisisitiza kuwa ni muhimu kundaa mwongozo bora ambao utawezesha  zoezi la utoaji na urudishaji wa mikopo kuwa rahisi na lenye tija kwa vikundi vinavyo nufaika  na kusaidia uelewa wa urejeshwaji wa fedha hizo ambo umekua ni changamoto kubwa.

Akizunguza katika kujibu hoja moja wapo iliyo tolewa na Mratibu kuhusu UNA Tanzania, ambae aligusia kuhusu mabadiliko katika kanuni, Dk Mhina alieleza kwa ufasaha kuwa Serikali imesha andaa rasimu ya kurekebisha kanuni zilizopo zinazoratibu utoaji na usimamizi wa mikopo kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Mabadiliko haya ya kanuni ni sehemu yanabeba maono ya muda mrefu ya UNA Tanzania ambayo yaliwasilishwa TAMISEMI katika vipindi kadha wa kadha. Alibainisha kua mabadiliko haya ni katika kuhakikisha kanuni zinakua rafiki na zenye kuleta tija katika utoaji wa mikopo hii isiyo na Riba. Hata hivyo alidokeza kuwa ni muhimu kuwa “ili tuweze kuwa na mwongozo bora lazima tuwe na kanuni ambazo zipo imara”. 

Katika kufunga kikao hicho maazimio yaliwekwa ikiwemo kuundwa kwa kikosi kazi cha uandaaji wa muongozo ambacho kitaongozwa na UNA Tanzania alie kabidhiwa jukumu la kusimamia na kuhakikisha mchakato unakamilika kwa wakati. Kikundi kazi kitajumuisha wadau kutoka Tamisemi na Policy Forum pamoja na wadau wengine ambao watakaa pamoja ndani ya siku thelathini (30) na kuandaa mwongozo ambao utajumuisha mawazo ya wadau wengine. Mwongozo huo utakapokamilika, utasambazwa katika ngazi husika ili kurahisisha na kuweka ufanisi zaidi katika mfumo wa utoaji na usimamizi wa mikopo kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu nchini.

UNA TANZANIA CHAMPIONING YOUNG PEOPLE’S ECONOMIC RIGHTS – 4% LGA LOANS DURING TANZANIA MODEL UNITED NATIONS 2020

Our Youth Wing YUNA Tanzania, annually, organizes a simulation of how the UN makes decisions as a conference, hosting 200 + young people from different backgrounds, local and International. 

This year, It was held in the Nelson Mandela Institute of Science and Technology from 28th September – 4th October 2020 with the theme, “Youth Role in Creating The Future We Want” focusing on intense discussions on:

  1. SDG 3: Sexual Reproductive Health and Rights
  2. SDG 8: Decent Work and Economic Growth
  3. SDG 13: Climate Action
  4. SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions

Following the work that UNA Tanzania does on the 10% loans that are assigned to be given to Youth, Women and People with disabilities as free interest loans to help them get empowered economically.

On the Panel, UNA Tanzania broke down why the loans, the process, challenges and how young people can take on such opportunities. This was supported by the work we do, in partnership with the government specifically the President’s Office Regional Administration and Local Government (PORALG) and other stakeholders in ensuring young people are well informed and moreover their challenges are well presented for amendment of the policies governing the disbursement of the loans.

UNA TANZANIA CONDUCTS TRAINING ON THE LINKAGES BETWEEN OPPORTUNITIES AND OBSTACLES TO DEVELOPMENT AND THE SDGS

Through SDGs Program, whose one of the objectives aim to integrate the SDGs in all policies and implementation of the National Development Plans, our Program Officer participated in the Opportunities & Obstacles (O & OD) Training . The improved O & OD Approach is a methodology to build and sustain collaborative relationships between Local Government Authorities and communities for better service delivery and local development by empowering communities and promoting community initiatives.

UNA Tanzania had an opportunity to train on how the O & OD approach can be used to contribute to the implementation, monitoring and review  of the Sustainable Development Goals at local levels in Tanzania by promoting citizens engagement including the vulnerable and marginalized groups such as youth, women and people with disabilities, leverages citizens’ voices through reliable data to strengthen national and regional review processes of the SDGs and facilitates policy change and contributes to evidence based policies.

The main objective of the training was to strengthen Local Governance Working Group (LGWG) members’ capacity on the improved O & OD Approach which was introduced in October, 2019. 

The  training was held in Dodoma in September 2020, convened by Policy Forum (A CSOs network) to  which UNA Tanzania is a member under the Local Governance Working Group (LGWG). The training was conducted by the Local Government Training Institute (LGTI) in collaboration with the President’s Office Regional Administration and Local Government (PORALG).

GLOBAL ACTION WEEK #ACT4SDGS

Marking the 75th year of the UN, and 5 years of the Sustainable Goals, This September –   millions of people across the world took action together while world leaders meet (virtually) at the UN General Assembly, to make this a turning point for people and the planet. This was a global call to people and organizations everywhere to take action for the Sustainable Development Goals

At UNA Tanzania, partnering with our youth wing YUNA Tanzania, 0n 19th September 2020, we used this once in time opportunity to engage with the society online through an educative  platform online known as Elimika Wikiendi, highlighting what as an organization has achieved in the previous 5 years of the SDGs, aspiration and a call to more action, commitment and ambition for the next 10 years of the delivery of the goals.

The Online engagement met more than 1 million social media users, while also engaging with SDG champions, giving their experience and of what impact they have been in ensuring the SDGs are known to the society.

Deep Diving in the Tanzania Youth Manifesto (2020-2025)

Tanzania is a young nation with more than 50% of its population aged below 35. While acknowledging that youth are significant assets for Tanzania’s attainment of Tanzania development Vision (Vision 2025), the National Youth Development Policy recognizes the importance of preparing them as leaders and partners to drive the force, and to play a vital role in the socio-economic transformation of the nation.

 The Vision 2025 can be realized if Tanzanians (including youth) capitalize on their strengths, engage the appropriate driving forces for development, and effectively avoid the impediments, which have held back their development.

The panelists of the session gave insights on the following:

  • How the government, private sectors and institutions addresses young people’s impediments in its diversity.
  • How and if Tanzania youth are given enough spaces and capacity to contribute and deliver to the development priorities set in the Vision 2025.
  • What can be done to unleash young people’s potential towards achieving inclusive development in Tanzania.

Our Secretary General, Reynald Maeda who is also the co-chair of the CSOs working group (East African Region) for the African Regional Forum for Sustainable Development stressed that youth have available opportunities that we need to take and work on them for a sustainable future:

  • The National Youth Development Policy 2007 Review
  • The Coming Five Year Development Plan III (2020/21 – 2024/25)
  • The Sustainable Development Goals 2030.